#bizimlegüvendesiniz
Siz ve sevdiklerinizin sağlığı için...

KBB Uzmanı

Op. Dr. Arzu ÖZ

RANDEVU AL
KBB Uzmanı

Doğum Tarihi : 1983

Doğum Yeri : İstanbul

Medeni Durumu : Bekar

Üniversite : Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi -2006

İhtisas : Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AbD. – 2012

Üyesi Olduğu Kuruluşlar

Türk Tabipler Birliği

Türk KBB Vakfı

Bilimsel Yayınlar

Complication and treatment of chronic otitis media. Baysal E, Erkutlu I, Mete A, Alptekin M, Oz A, Karatas ZA, Celenk F, Mumbuc S, Kanlikama M. J Craniofac Surg. 2013 Mar;24(2):464-7.

Systemic steroid versus combined systemic and intratympanic steoid treatment for sudden sensorineural hearing loss. Baysal E, Tunc O, Baglam T, Durucu C, Oz A, Karatas ZA, Polat M, Celenk F, Mumbuc S, Kanlikama M. J Craniofac Surg. 2013 Mar;24(2):432-4.

Giant pleomorphic adenoma of the nasal septum. Baglam T, Durucu C, Cevik C, Bakir K, Oz A, Kanlikama M. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Oct;63(4):393-5.

Durucu C, Baglam T, Karatas E, Oz A, Bakir K, Kanlikama M. Simultaneous mycobacterial infection of tonsil and cervical lymph node: Evidence to peortal of entry. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Extra. 2009 doi:10.1016/j.pedex.2009.04.002

Travmatik kafa tabanı defekti olan bir çocukta tekrarlayan menenjit. Işıkay S, Yılmaz K, Yılmaz M, Mumbuç S, Aksoy M. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2012;21(1):45-52.

Tiroidektomi Sonrası İnfeksiyon. Balam T, Oz A. Türkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2009;2(1):51-3

Bağlam T, Öz A, Durucu C, Baysal E, Karataş ZE, Polat M, Tunç O, Mumbuç S, Kanlıkama M. Nörobruselloza Bağlı Total İşitme Kaybında Koklear İmplantasyonun yeri. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Boyun Cerrahisi Kongresi, 2011.

Baysal E, Polat M, Bağlam T, Durucu T, Öz A, Karataş ZE, Mumbuç S, Kanlıkama M. Karotis Cisim Tümörlerinde Deneyimlerimiz. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Boyun Cerrahisi Kongresi, 2011.

Bağlam T, Güngör N, Baysal E, Durucu C, Öz A, Karataş ZE, Mumbuç S, Kanlıkama M. Mandibula Odontojenik veya Non-Odontojenik Kaynaklı Kitlelerine Yaklaşımımız. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Boyun Cerrahisi Kongresi, 2011.

Durucu C, Aytaç A, Bağlam T, Baysal E, Öz A, Karataş ZE, Tunç O, Mumbuç S, Kanlikama M. Miringoplasti Sonuçlarımız. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Boyun Cerrahisi Kongresi, 2011.

Baysal E, Tunç O, Bağlam T, Durucu C, Öz A, Karataş ZE, polat M, Mumbuç S, Kanlıkama M. Ani İşitme Kayıplı Hastalarda Intratimpanik Deksametazon Uygulaması. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Boyun Cerrahisi Kongresinde Sözlü Sunum, 2011.

Baysal E, Şengül E, Bağlam T, Durucu C, Kanlıkama M, Mumbuç S, Kara F, Öz A, Karotid Cisim Tümörlü Hastalarda Klinik Deneyimlerimiz. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Boyun Cerrahisi Kongresi, 2009.

Bağlam T, Öz A, Durucu C, Baysal E, Çevik C, Kanlıkama M, Mumbuç S. Primeri Bilinmeyen Metastik Boyun Kitleleri. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Boyun Cerrahisi Kongresi, 2009.

Karataş E, Öz A, Bağlam T, Durucu C, Kanlıkama M, Mumbuç S, Lakrimal gland kaynaklı adenoid kistik karsinom: Yanlış tanısı konulmuş ve yetersiz tedavi edilmiş bir olgu sunumu. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Boyun Cerrahisi Kongresi, 2008.