Burun Kırığı Ameliyatı

Burun Kırığı Ameliyatı (Nazal Fraktür Onarımı)

Çeşitli travmalar sonucu oluşan burun kemiği ya da kıkırdaklarındaki kırılmalar ciddi ve hemen tedavi edilmesi gereken durumlardır. Kırığın oluşmasını takip eden 1-2 saat içinde müdahale gerekir. Eğer 1-2 saat içinde müdahale edilmemişse, yetişkinlerde üzerinden 2-3 geçtikten ve çocuklarda 7-10 gün geçtikten sonra yapılacak müdahaleler burunda düzelme sağlayamayabilir.

Müdahale darbenin şiddetine göre kapalı redüksiyon ya da burun kırığı ameliyatı şeklinde olabilir.

Tedavi edilmeyen burun kırıkları nefes almada sorunlara ya da estetik problemlere yol açmaktadır.

Kapalı Redüksiyon

Kapalı redüksiyon cerrahi bir yöntem değildir, yerinden oynamış olan kemik ve kıkırdaklar lokal anestezi altında özel bir alet yardımıyla tekrar yerine oturtulur. Travmadan sonraki 2 hafta içinde yapılabilir.

Yerleştirme gerçekleştirildikten sonra burun içine tampon koyulur. Burnun dışına alçı veya atel koyularak sabitleme yapılır. İşlemden 2 gün sonra tamponlar yaklaşık 2 gün, 1 hafta sonra alçı çıkarılır. Yeniden bir hasar oluşmaması için burun darbelerden korunmalıdır.

Burun Kırığı Ameliyatı (Nazal Fraktür Onarımı)

Burun kırığı ameliyatsız düzelemeyecek kadar ciddiyse ya da parçalı kırık mevcutsa veya darbenin ardından 2 hafta geçmiş ve herhangi bir müdahale yapılmamışsa çözüm yolu burun kırığı ameliyatıdır (nazal fraktür onarımı). Böylece hem fonksiyonel hem de estetik olarak burun düzeltilir. Ancak ameliyatın yapılabilmesi için travmanın üstünden 2-3 ay geçmesi gerekir.

Ameliyat genel anestezi altında ve ortalama 2-3 saatte yapılır.

Burun Kırığı Ameliyatı Sonrası

Burun kırığı ameliyatı sonrası süreç şöyledir;

  • Hastanede 1 gece kalınır.
  • Operasyondan sonra morluk oluşması normaldir ancak bunlar 1 haftada geçer.
  • Oluşan şişlikler ortalama 15 günde düzelir.
  • Alçı ameliyattan sonra yaklaşık 5.-7. günlerde alınır.
  • Soğuk kompres üst dudak ve burnun her iki yanındaki yanak bölgelerine olacak şekilde ve bir saat içinde 45 dakika sürecek 15 dakika ara verilecek şekilde yapılmalıdır.
  • İyileşmenin ardından burunda iz kalmaz.
  • Doktorun önerdiği süre boyunca baş yukarıda tutularak (2-3 yastık üst üste konularak) uyunmalı, yüzükoyun yatılmamalıdır.
  • Alçının ıslatılmamasına özen gösterilmelidir.
  • Bulunulan ortamın çok sıcak veya çok soğuk olmamasına dikkat edilmelidir.
  • Burunda tam iyileşmenin gerçekleşmesi içim 3-6 ay gerekir.

İçeriğe Ait Fotoğraf ve Videolar

İlgili İçerikler