#bizimlegüvendesiniz
Siz ve sevdiklerinizin sağlığı için...

KBB Uzmanı

Op. Dr. Erbil KILIÇ

RANDEVU AL
KBB Uzmanı

Doğum Tarihi : 1980

Doğum Yeri : Konya

Medeni Durumu : Evli ve bir çocuk babasıdır

1995 – Konya Karatay Anadolu Lisesi

1999 – İzmir Maltepe Askeri Lisesi

2005 – GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi)

2008- 2013 – Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi

* Horlama ve uyku apnesi cerrahisi,

* Çocuk kulak burun boğaz hastalıkları ve rinoloji

2006- 2008: Osmaniye Garnizon Baştabipliği

2013-2015: Hakkari Asker Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

2016 – 2018: Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Hastalıkları Servisi

2018: Medient KBB

Yayınları

 1. Karakoc O, Kilic E, Ilica T, Tosun F, Hidir Y. Castleman disease as a giant parapharyngeal mass presenting with dysphagia. J Craniofac Surg. 2011 Nov;22(6):e54-7.
 2. Akcam T, Hidir Y, Ilica AT, Kilic E, Sencimen M. Temporomandibular joint herniation into the external ear canal through foramen of Huschke. Auris Nasus Larynx. 2011 Oct;38(5):646-9.
 3. Yaman H, Gerek M, Tosun F, Deveci S, Kiliç E, Arslan HH. Myoepithelioma of the parotid gland in a child: a case report. J Pediatr Surg. 2010 Jul;45(7):E5-7.
 4. Kılıç E. Letter to the Editor regarding article by Yücedag et al. “The Effects of Nonylphenol on Hearing in Rats”. J Int Adv Otol. 2015 Apr;11(1):97.
 5. Aydin U, Kilic E, Karakoc O, Aslan F, Cicek AF. Kuttner’s Tumor of Bilateral Submandibular and Parotid Glands. Koru Proceedings 2015 August; 5(2):103.
 6. Asik MB, Kilic E, Aydin U, Karakoc O. Effects of Different Nasal Packing Removal Methods on the Pain annd Hemodynamics. Koru Proceedings 2015 December; 5(3):126.
 7. Kilic E, Hidir Y, Cekli Y, Ilica T, Gerek M. A retropharyngeal abscess caused by Francisella tularensis with an aberrant internal carotid artery on the same side. KBB Uygulamarı Dergisi. 2017;5(1):33-37.
 8. Kilic E, Genc H, Aydin U, Asik B, Satar B. Variations in otological presentation of lightning strike victims: Clinical report of 3 patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017 Mar;23(2):163-166.
 9. Aydin U, Arslan F, Bınar M, Kilic E, Karakoc O. Nadir bir asimetrik sensörinöral işitme kaybı nedeni: serebellopontin köşede lipom. Okmeydanı Tıp Dergisi. 33(1):54-56, 2017.

  Sunumları

  1. Ani İşitme Kayıplarında Biyokimyasal ve İnflamatuar Değerlerin Yaşa, İşitme Kaybı
   Seviyesine ve Hastaneye başvuru süresine göre incelenmesi. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  2. Safra Asitlerinin ve HCl/Pepsin Solüsyonunun Ratlarda Östaki Fonksiyonları Ve Histolojisi Üzerine Etkileri. 11. Ulusal Rinoloji Kongresi
  3. Omega Epiglot: 7 Yıldan Beri Astım Tedavisi Alan Laringomalazi Olgusu. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  4. Nadir Bir Asimetrik Sensörinöral İşitme Kaybı Nedeni: Serebellopontin Köşede Lipom. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  5. Yıldırım Düşmesine Bağlı İşitme Kaybı; 2 Hastaya Ait Olgu Sunumu. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  6. Akustik Travmalarda Akut Faz Reaktanlarının ve Biyokimyasal Değerlerin İncelenmesi. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  7. Bilateral Ani İşitme Kaybı mı, Bilateral Labirentit mi? Olgu Sunumu. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  8. Nazal Septum Kaynaklı Kavernöz Lenfanjiyom. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  9. Septorinoplastinin Nadir Bir Komplikasyonu; Nazal Dorsumda Subkutanöz Amfizem ve Nazal Kemiğin Nazal Pasajın İçerisine Düşmesi. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  10. Tonsiller Anjiofibrom: Olgu Sunumu. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  11. Trazodon’a Bağlı Anjioödem: Olgu Sunumu. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  12. Dev Parafarengeal Kitleye ve Disfajiye Neden Olan Castleman Hastalığı. 33. Ulusal Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi
  13. Retrofarengeal Abse Etyolojisinde F.Tularensis. 33. Ulusal Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi
  14. Parotis Bezinin Nadir Görülen Bir Tümörü: Papiller Onkositik Kistadenom. 33. Ulusal Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi
  15. Ani İşitme Kayıplı Hastalarda Biyokimyasal ve İmmunolojik Akut Faz Reaktan ve Marker Seviyelerinin Araştırılması. 34. Ulusal Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi
  16. Retained Bilateral Ventilation Tube Longer Than 7 Years. 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  17. Sialolithiasis of Accessory Parotid Gland. 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  18. Juvenile Recurrent Parotitis of A 3-Year-Old-Boy. 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  19. 7-Year-Old Boy With Ludwig’s Angina. 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  20. A Case of Submandibular Schwannoma with Erosion of Mandible. 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  21. A Giant Concha Bullosa. 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  22. A Clinical Report of Lightning Strike Patient With Facial Palsy and Perilymphatic Fistula. 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  23. Can Pneumatized Nasal Septum Cause Chronical Headache? 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  24. Is Septoplasty Operation One of The Reasons of Atrophic Rhinitis? 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi
  25. Osteoma Located In The Inferior Wall of Maxillary Sinus Which Infiltrates Around The Roots of Several Teeth. 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi

Malignant Otitis Externa, Giving The Impression of Malignancy and Isolated Klebsiella Pneumoniae That Is Only Colistin Sensitive: A Case Report. 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz, Baş ve boyun Cerrahisi Kongresi

Ödülleri

“Hidroklorik Asit/Pepsin ve Safra Asitlerinin Östaki Tüpü fonksiyonu ve Östaki Tüpü Histolojisisine Etkileri” 11. Ulusal Rinoloji Kongresi, Sözlü Sunu Birinciliği