Radyoloji Uzmanı

Prof. Dr. Güner SÖNMEZ

RANDEVU AL
Radyoloji Uzmanı

Doğum Tarihi : 1970

Doğum Yeri : Elazığ

Medeni Durumu : Evli, 2 çocuk babası

Üniversite : 1987 – 1994 , GATA As. Tıp. Fak., Ankara

İhtisas : 1996-1999 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

Doçentlik : 2009-2015, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul

Profesörlük :
2015-2016 , GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul

2016-2017, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul

Yayımlanmış kitapları

  • Üst Ekstremite MRG, Habitat Yayıncılık, 2017
  • Spinal MRG, Habitat Yayıncılık, 2017
  • Alt Ekstremite MRG, Habitat Yayıncılık, 2017
  • Tüm Vücut MR Görüntüleme, Habitat Yayıncılık, 2015
  • Santral Sinir Sistemi Hastalıklarının Tanısında MRG, Habitat Yayıncılık, 2013
  • Kemik Yaşı Atlası, Habitat Yayıncılık, 2013
  • Abdomen ve Pelvis MR Görüntülemesi, Habitat Yayıncılık, 2012
  • İntrakranial Tümörler, 2006,
  • Korpus Kallozumun Radyolojik Değerlendirilmesi, 2006

Üyesi Olduğu Kuruluşlar

Türk Radyoloji Derneği

Avrupa Baş-Boyun Radyolojisi Derneği (ESHNR)