#bizimlegüvendesiniz
Siz ve sevdiklerinizin sağlığı için...

Kekemelik

Kekemelik konuşma akıcılığının bozulması durumudur. Genelde çocukluk yaşında başlar ve bazen de erişkin dönemde de devam eder. Kekemelik çoğu kişide sadece belli durumlarda ortaya çıkar. Örneğin bazı kişilerde kekemelik sadece telefonla konuşurken veya bir insan topluluğu önünde konuşma yaparken ortaya çıkmaktadır. Diğer durumlarda ise işte, okulda ve evde süreklilik gösteren vakalarda kekemelik ciddi sosyal problem olarak ortaya çıkar ve hastanın çevre ile olan iletişimini etkiler. Kekemeliğin günlük hayata olan etkisi kişinin kendisinin ve çevresindekilerin hastalığa olan tepkisi ile bağlantılıdır.

Kekeme kişi, kelimeleri veya kelimelerin bazı hecelerini tekrarlar. Bazen de konuşma seslerini uzatır.

Bazı hastalarda ise konuşmaya başlamadan önce bir kaç saniyelik bir duraksama ile kendini gösterir. Bu duraksama süresi bittikten sonra konuşma normal bir şekilde devam eder.

Kekemeliğin tanısı nasıl konulmaktadır?

Kekemeliğin tanısı dil ve konuşma patoloğu tarafından hastanın dikkatli bir şekilde dinlenmesi şeklinde konulmaktadır. Bu sırada hastanın şikayetlerinin süresi, kekemeliği tetikleyen durumlar, hastanın konuşmasının farklı ortamlarda değerlendirilmesi ile tanı konulur. Bu değerlendirme bir takım test, gözlem ve ikili görüşmelerden geçmektedir.

Kekemeliğin ciddiye alınması gereken durumlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Ailede kekemelik öyküsü
  • 6 aydan fazla süren kekemelik
  • Eşlik eden diğer dil ve konuşma bozukluğunun olması
  • Aile ve ya çocuğun kekemelikle ilgili ciddi endişe ve korkuları

Kekemelik nasıl tedavi edilmektedir?

Kekemelik tedavisinde en sık kullanılan yöntemler hastanın iletişim ve davranış becerilerini geliştiren tekniklere dayanmaktadır. Dil ve konuşma patologları tarafından yapılan bu tedavi hastanın solunum ve konuşma hızını kontrol eden, daha yavaş konuşmayı sağlayan ve gün içinde kekeme konuşma sayılarını monitörize eden kompleks bir rehabilitasyon teknikleri şeklinde uygulanmaktadır.

İlgili İçerikler