Tiroid nodülleri nedir?

Tiroid nodülleri, tiroid dokusu içinde hücrelerin anormal büyümesi ile meydana gelen tümör adacıklarıdır. Bunların büyük bir kısmı iyi huylu, az bir kısmı ise kötü huyludur. Ancak %5'inin kanser olduğunu değerlendirirsek ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen ikinci kanser olduğunu düşünürsek ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Etiyolojide yani niçin olduğunda diyet, yaş, radyasyon maruziyeti gibi sebepler sıralanmıştır. Ama büyük bir kısmının sebebi bilinmez. 40 yaşın üstünde daha fazladır, genel olarak kadınlarda 5 kat daha fazladır. Saptadığımız bir tiroid nodülünün iyi huylu kötü huylu ayrımı yapabilmek için öncelikle ultrasonografide şekil, kontur dediğimiz kenar keskinliği, iç yapısı, kalsifikasyon içerip içermediği ve damarlanmasına bakarız. Eğer bunlar yeterli olursa ki yüzde doksanında yalnızca ultrason yeterli olur. İnce iğne aspirasyon biyopsisi yaparız. Bu nedenle boyunda saptadığımız herhangi bir şişlik, çok ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Lütfen ihmal etmeyelim.

  • Konu Başlığı: Tiroid & Guatr

İlgili Videolar