KBB Uzmanı

Op. Dr. Muhammed YANILMAZ

RANDEVU AL
KBB Uzmanı

1976 yılında Elazığ'da doğdu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı.

 • Üniversite
  1994 - 2001

  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Doktora
  2004 - 2009

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

 1. Yayınlar

 

7.1- Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 

7.1.1-  Akduman D, Haksever M, Yanilmaz M. Repositioning of the caudal septal

 

dislocations with notching and suturing the cartilage to the nasal spine. Eur Arch

 

Otorhinolaryngol 2013 mar 30. DOI 10.1007/s00405-013-2458-4

 

 

7.1.2- Yildiz M, Karlidag T, Yalcin S, Ozogul C, Keles E, Alpay H. C, Yanilmaz M.

 

Efficacy of glial growth factor and nerve growth factor on the recovery of traumatic

 

facial paralysis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011 Aug;268(8):1127-33.

 

 

7.1.3- Koç M, Yanilmaz M, Yildirim H, Gök U, Cobanoğlu B. MRI findings of papillary

 

Cystadenocarcinoma of the submandibular gland.Diagn Interv Radiol. 2010

 

Mar;16(1):20-3.

 

 

7.1.4- Parlakpinar H, Tasdemir S, Polat A, Bay-Karabulut A, Vardi N, Ucar M, Yanilmaz M,

 

7.1.5- Akduman D, Yanılmaz M, Haksever M, Döner F,  Sayar Z. Patients evaluation for the surgical management of nasal obstruction Rhinology 51: 0-0, 2013 DOI:10.4193/Rhino12.209

 

 

7.1.6- Oger M, Alpay H.C, Orhan I, Onalan EE, Yanilmaz M, Sapmaz E. The Effect of BMP-

 

2, BMP-4 and BMP-6 on bone destruction of cholesteatoma presence. Am J Otolaryngol. 2013

 

Aug 5 . doi 10.1016

 

 

7.1.7Yanilmaz M, Akduman D, The Effects of Aminoguanidine,

 

and Melatonin on Nerve Recovery in  Peripheral Facial Nerve Neurorrhaphy. The Journal of

 

Craniofacial Surgery _ Volume 26, Number 3, May 2015.

 

 

7.1.8-  Mehmet Haksever , Davut Akduman,  Muhammed Yanılmaz. The treatment of neck

 

and parotid gland in cutaneous squamous cell   carcinoma of face and forehead and the review

 

of literatüre. Annals of Medicine and Surgery 4 (2015) 48e52.

 

 

7.1.9-  F. Solmaz, D. akduman, m. HakSever, e. GunDoğDu, m. Yanilmaz, a.    

 

meScioGlu1  The Audiological and Take Results of Perichondrium Attached Cartilage Island

 

Graft in Tympanoplasty: PACIT. ACTA otorhinolaryngologica  italica 2016;36:1-7; doi:

 

10.14639/0392-100X-660.

 

 

 

 • Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
 • Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 

7.4.1- Koç M, Yanılmaz M, Çiçekçi M. Giant Cell Granuloma of The Mandible: Ultrasonography Findings (Case Report). F.Ü. Sağ. Bil. Derg. 2008: 22 (6): 355 – 357

 

7.4.2- Parlakpınar H, Yanılmaz M, Ağlamış S, Acet A. Kardiyovasküler Sistem ve Anjiotensin II Tip 2 Reseptörü(AT2). İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.11(1) 49-52 (2004).

 

7.4.3-  Gök Ü, Dabak H,Sapmaz E, Yanılmaz M, Orhan İ. Yıldırım Çarpmasının İşitme Sistemi Üzerine Olan Etkileri: Olgu Sunumu. F.Ü. Sağ. Bil. Derg.  2008: 22 (4): 229 – 232.

 

 

7.4.4- Akduman D, Kılıçarslan Y, Durmuş R,  Baran A, Yanılmaz M. Kronik Otitis Mediada Kemikçik zincirin ameliyat öncesi yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi. KBB ve BBC Dergisi 20 (2):59-65, 2012.

 

 

7.4.5- Akduman D, Naiboğlu B, Uslu C,Oysu Ç,Tek A, Sürmeli M, Kılıçarslan Y, Yanılmaz M. Total larenjektomi sonrası farengokutanöz fistül: Sıklığı, etkileyen faktörler ve tedavi yaklaşımı Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2008;18(6):349-354

 

 

7.4.6-  A Rarely Seen Infection in Emergency Departments: Tularemia, WhichCan Cause Outbreak.  Muhammed Yanılmaz,  Umut Gulactı, Uğur Lok, Cemal Ustun, Metin Ateşcelik, Mehtap Gurger, The journal of academic emergency medicine, 2013.

 

 

 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 

7.5.1-  Akduman D, Haksever M, Yanılmaz M. Nazal Mukozada Mulberry Hipertrofi Ve Bir Klinik Sınıflandırma Önerisi. 34. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012/Antalya- Basılı poster.

 

 

7.5.2- Akduman D, Yanilmaz M, Doner F, Sayar Z, Haksever M. Burun tikanikliginin cerrahi tedavilerinin hastanin algisi yonunden degerlendirilmesi(P-12). 8. Türk Rinoloji Kongresi, 24-27 Mayıs 2012, Antalya. Basılı poster sunusu

 

7.5.3- Burun alt lateral kartilajındaki zayıflığa bağlı inspiryumda burun kanadı çökmelerinin, kare kesitli bir strut kullanılarak kuvvetlendirilmesi:psödodom tekniği. Muhammed Yanılmaz, Davut Akduman. 10.Türk Rinoloji kongresi 16 Mayıs 2014 Antalya, basılı poster sunusu.

 

7.5.4- Nikel krom kaplama sanayiinde çalışan bir hastada burun septumu yassı hücrelşi karsinoma olgusu. Haksever M, Akduman D,Yanılmaz M.  10. Türk Rinoloji kongresi 16 Mayıs 2014 Antalya, basılı poster sunusu.

 

7.5.5-  Allerjik rinitte Enterobius Vermicularis enfeksiyonunun serum IgE ve eozinofil seviyeleri üzerine etkisi. Solmaz F, Akduman D, Yanılmaz M. 10.Türk Rinoloji kongresi, 16 Mayıs 2014, Antalya. Basılı poster sunusu.

 

 • Diğer yayınlar
 1. Projeler:
 2. İdari Görevler:

Harput Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Heyet Başkanlığı 2010-2012

Harput Devlet Hastanesi Satınalma Komisyonu 2011

Harput Devlet Hastanesi Etik Kurul Heyeti 2012

 

 1. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Türk Rinoloji Derneği
 • Fırat Dicle Havzası Kulak Burun Boğaz Derneği
 • Kanal KBB
 1. Ödüller:
 2. Son iki yılda verilen dersler:
 3. Davetli konuşmacı / kurs eğitmeni;

         1- İnternal nazal valv patolojilerinde, cerrahi yaklaşım teknikleri, tecrübelerimiz. Ulusal Rinoloji kongresi Kurs eğitmeni