Ağız Kokusu (Halitosis)

Ağız Kokusu (Halitosis)

Ağız kokusu sosyal problemlere yol açan, sıkıntı verici bir durumdur. Kötü ağız hijyenine bağlı olarak özellikle sabahları görülen ağız kokusu müdahaleye gerek olmadan, ilerleyen saatlerde ortadan kaybolan bir durumdur ve fizyolojiktir. Ancak bir de patolojik ağız kokusu vardır ki altta yatan başka bir hastalıktan kaynaklanır (genellikle ağızdaki hastalıklara bağlıdır), günün herhangi bir saatinde mevcuttur. Neler…

Hipotiroidi

Hipotiroidi

Hipotiroidi, boyunda yer alan tiroid bezinden salgılanan tiroid hormonlarının yetersiz seviyeye düşmesidir. Hipotriodi eğer tiroid bezinin yetersiz hormon üretmesine bağlıysa primer hipotiroidi, tiroid bezinin hormon salgılamasından sorumlu hipofiz bezinden kaynaklanıyorsa sekonder, hipotalamustan salgılanan TRH hormonu nedeniyle gelişmişse tersiyer hipotiroidi olarak adlandırılır. Bazı durumlarda ortaya çıkma sıklığı daha fazladır. Şeker hastalığı, menstrüasyon bozukluğu gibi durumlarda ve…

Hipertroid (Tirotoksikoz)

Hipertroid (Tirotoksikoz)

Çeşitli nedenlerle troid hormonlarının kan düzeyinin yükselmesi sonucu ortaya çıkan duruma denir. Hipertiroidinin Nedenleri Nelerdir? Otoimmun bir hastalık olan Basedow-Graves Tiroiddeki bir veya birden fazla nodülün bağımsız çalışması sonucu aşırı miktarda T3 ve/veya T4 hormonu üretmesine neden olan Toksik Adenom( tek nodül) ve Toksik Mmultinodüller Guatr Hipofiz tümörleri Postpartum troid Tiroid hormonu ilaçlarının fazla alınması…

Burun Eti Büyümesi (Konka Hipertrofisi)

Burun Eti Büyümesi (Konka Hipertrofisi)

Solunan havanın nemlenmesi, filtrasyonu ve ısınmasıyla görevli olan konkalar (burun eti) bu sayede solunumda önemli bir görev üstlenirler. Burnun iki tarafında alt, orta ve üstte olmak üzere toplamda 6 tanedirler. Konka hipertrofisi en sık alt konkalarda görülür. Orta konkalarda daha az sıklıkta ortaya çıkar. Üst konkalarda meydana gelmesi ise nadirdir. Büyüme tek ya da çift…

Tiroid Nodüllerinde Ameliyatsız Tedavi: Radyofrekans Ablasyon (RFA)

Tiroid Nodüllerinde Ameliyatsız Tedavi: Radyofrekans Ablasyon (RFA)

Tiroid nodülleri kadınlarda erkeklere göre daha sıklıkla görülür. Yaşla birlikte görülme oranı artar. 50 yaş ve üstündeki insanlarda nodül saptanma oranı % 50 nin üstündedir. Bu nodüllerin büyük bir çoğunluğu iyi huylu, yaklaşık % 5-10 u kötü huylu nodüllerdir.  İyi huylu nodüllerin de bir kısmı şikayet oluşturur ve tedavi gerektirir. Bası semptomları, kozmetik problemler  ve…

Tiroid Nodüllerinde Bilinmesi Gerekenler

Tiroid Nodüllerinde Bilinmesi Gerekenler

Tiroid hastalarının önemli bir kısmını nodülü olan hastalar oluşturur. Ultrasonografi teknolojisindeki gelişmeyle birlikte daha önce saptanamayan 1-2 mm çapındaki nodüller saptanmaya başlanmış, buna paralel olarak toplumun yarısından çoğunda tiroid nodülü raporlanmaya başlanmıştır. Bu da tiroid nodüllerinin önemini arttırmış, hem hastalarda hem de hekimlerde bir farkındalık oluşturmuştur. Tiroid Nodülü Nedir? Tiroid nodüllerinin oluşum mekanizmasında; diyet, iyot…

Burun Tıkanıklığı

Burun Tıkanıklığı

Burun tıkanıklığı toplumda sık görülen bir rahatsızlıktır. Solunum güçlüğüne ve buna bağlı çeşitli komplikasyonlara yol açar. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.  Burun Tıkanıklığının Nedenleri Enfeksiyonlar Alerjiler Septum deviasyonu Mevsim değişklikleri Burun travmaları Konka hipertrofisi  Soğuk algınlığı Hava kirliliği Burun içi polipleri ve tümörleri Burun Tıkanıklığının Tedavisi Tedavi altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Enfeksiyonlarda ilaç tedavisi…

Kulak Tıkanması

Kulak Tıkanması

Kulak kanalının kapanmasıyla östaki borusunun kulak zarının iki tarafına eşit hava basıncı sağlayamaması sonucu kulakta dolgunluk hissiyle ortaya çıkan ve normal işitmeyi engelleyen duruma kulak tıkanması denir.  Genellikle geçici bir durumdur ancak düzelme olmaz durum süregelirse, kulakta akıntı varsa, şiddetli ağrı başlamışsa bir hekime başvurulmalıdır. Kulak Tıkanmasının Nedenleri Barotravma (orta kulaktaki basınç değişiklikleri) Kulak çubuğuyla…

Tükürük Bezi Tümörleri

Tükürük Bezi Tümörleri

Tükürük bezi tümörlerinin %80’i iyi huyludur (benign) ve en sık kulak önü tükürük bezinde rastlanırlar. İyi huylu tümörlerin en sık rastlananları Pleomorfik Adenoma ve Warthin Tümörüdür. Kötü huylu (malign) tümörlerin en sık rastlananları ise Mukoepidermoid Karsinomdur. Yine Adenoid Kistik Karsinom ve Asinik Hücreli Karsinom da rastlanan malign tümör türleridir. Tükürük Bezi Tümörlerinin Belirtileri İyi huylu…

Tükürük Bezi Taşı (Sialolit)

Tükürük Bezi Taşı (Sialolit)

Tükürük Bezi Taşı (Sialolit) Tükürük bezlerinde ya da kanalında oluşan ve tükürükte bulunan kalsiyum kristalleridir. Tükürük kanalının tıkanmasına yol açarlar. Tükürük akışını engelleyerek ağrılı şişliklere neden olurlar. En fazla çene altı tükürük bezinde rastlanırlar. Bazen kulak önü tükürük bezinde, çok nadir de olarak dilaltı ve küçük tükürük bezlerinde görülürler. Yetişkinlerde (özellikle 40 yaşın üzerinde) çocuklara…

Tükürük Bezi Ameliyatı

Tükürük Bezi Ameliyatı

Eğer taş büyükse, kronik iltihaplanma ya da tümör varsa ameliyatla bezin tamamı alınır.  Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirilir. Tükürük bezinin diğer dokulardan ayrıştırılarak alınması esasına dayanır. Hastanede yatış süresi genellikle bir ya da iki gündür. Tükürük Bezi Ameliyatı Sonrası * 24-48 saat sonrası drenler çıkarılır (ameliyat bölgesindeki kan ve sıvı birikimini dışarıya  almak için kullanılan…

Kulak Akıntısı (Otore)

Kulak Akıntısı (Otore)

Kulak yolundan gelen akıntıdır. Genellikle kulak kirinin dışarı çıkması olsa da bazen enfeksiyon ya da travmatik nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu nedenle ihmal edilmemelidir. Otorenin karakteristik özellikleri (kıvamı, kokusu), ne süredir devam ettiği, ortaya çıkış hızı, eşlik eden semptomlar durumun ortaya konulmasında önemlidir.  Kulak Akıntısının Nedenleri Dışkulak yoluna su kaçması Enfeksiyon Ani basınç değişikliği İnflamasyon Alerji…