Tiroid Nodüllerinde Ameliyatsız Tedavi: Radyofrekans Ablasyon (RFA)

Tiroid Nodüllerinde Ameliyatsız Tedavi: Radyofrekans Ablasyon (RFA)

Tiroid nodülleri kadınlarda erkeklere göre daha sıklıkla görülür. Yaşla birlikte görülme oranı artar. 50 yaş ve üstündeki insanlarda nodül saptanma oranı % 50 nin üstündedir. Bu nodüllerin büyük bir çoğunluğu iyi huylu, yaklaşık % 5-10 u kötü huylu nodüllerdir.  İyi huylu nodüllerin de bir kısmı şikayet oluşturur ve tedavi gerektirir. Bası semptomları, kozmetik problemler  ve…

Tiroid Nodüllerinde Bilinmesi Gerekenler

Tiroid Nodüllerinde Bilinmesi Gerekenler

Tiroid hastalarının önemli bir kısmını nodülü olan hastalar oluşturur. Ultrasonografi teknolojisindeki gelişmeyle birlikte daha önce saptanamayan 1-2 mm çapındaki nodüller saptanmaya başlanmış, buna paralel olarak toplumun yarısından çoğunda tiroid nodülü raporlanmaya başlanmıştır. Bu da tiroid nodüllerinin önemini arttırmış, hem hastalarda hem de hekimlerde bir farkındalık oluşturmuştur. Tiroid Nodülü Nedir? Tiroid nodüllerinin oluşum mekanizmasında; diyet, iyot…

Burun Tıkanıklığı

Burun Tıkanıklığı

Burun tıkanıklığı toplumda sık görülen bir rahatsızlıktır. Solunum güçlüğüne ve buna bağlı çeşitli komplikasyonlara yol açar. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.  Burun Tıkanıklığının Nedenleri Enfeksiyonlar Alerjiler Septum deviasyonu Mevsim değişklikleri Burun travmaları Konka hipertrofisi  Soğuk algınlığı Hava kirliliği Burun içi polipleri ve tümörleri Burun Tıkanıklığının Tedavisi Tedavi altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Enfeksiyonlarda ilaç tedavisi…

Kulak Tıkanması

Kulak Tıkanması

Kulak kanalının kapanmasıyla östaki borusunun kulak zarının iki tarafına eşit hava basıncı sağlayamaması sonucu kulakta dolgunluk hissiyle ortaya çıkan ve normal işitmeyi engelleyen duruma kulak tıkanması denir.  Genellikle geçici bir durumdur ancak düzelme olmaz durum süregelirse, kulakta akıntı varsa, şiddetli ağrı başlamışsa bir hekime başvurulmalıdır. Kulak Tıkanmasının Nedenleri Barotravma (orta kulaktaki basınç değişiklikleri) Kulak çubuğuyla…

Tükürük Bezi Tümörleri

Tükürük Bezi Tümörleri

Tükürük bezi tümörlerinin %80’i iyi huyludur (benign) ve en sık kulak önü tükürük bezinde rastlanırlar. İyi huylu tümörlerin en sık rastlananları Pleomorfik Adenoma ve Warthin Tümörüdür. Kötü huylu (malign) tümörlerin en sık rastlananları ise Mukoepidermoid Karsinomdur. Yine Adenoid Kistik Karsinom ve Asinik Hücreli Karsinom da rastlanan malign tümör türleridir. Tükürük Bezi Tümörlerinin Belirtileri İyi huylu…

Tükürük Bezi Taşı (Sialolit)

Tükürük Bezi Taşı (Sialolit)

Tükürük Bezi Taşı (Sialolit) Tükürük bezlerinde ya da kanalında oluşan ve tükürükte bulunan kalsiyum kristalleridir. Tükürük kanalının tıkanmasına yol açarlar. Tükürük akışını engelleyerek ağrılı şişliklere neden olurlar. En fazla çene altı tükürük bezinde rastlanırlar. Bazen kulak önü tükürük bezinde, çok nadir de olarak dilaltı ve küçük tükürük bezlerinde görülürler. Yetişkinlerde (özellikle 40 yaşın üzerinde) çocuklara…

Tükürük Bezi Ameliyatı

Tükürük Bezi Ameliyatı

Eğer taş büyükse, kronik iltihaplanma ya da tümör varsa ameliyatla bezin tamamı alınır.  Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirilir. Tükürük bezinin diğer dokulardan ayrıştırılarak alınması esasına dayanır. Hastanede yatış süresi genellikle bir ya da iki gündür. Tükürük Bezi Ameliyatı Sonrası * 24-48 saat sonrası drenler çıkarılır (ameliyat bölgesindeki kan ve sıvı birikimini dışarıya  almak için kullanılan…

Kulak Akıntısı (Otore)

Kulak Akıntısı (Otore)

Kulak yolundan gelen akıntıdır. Genellikle kulak kirinin dışarı çıkması olsa da bazen enfeksiyon ya da travmatik nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu nedenle ihmal edilmemelidir. Otorenin karakteristik özellikleri (kıvamı, kokusu), ne süredir devam ettiği, ortaya çıkış hızı, eşlik eden semptomlar durumun ortaya konulmasında önemlidir.  Kulak Akıntısının Nedenleri Dışkulak yoluna su kaçması Enfeksiyon Ani basınç değişikliği İnflamasyon Alerji…

Bademcik Küçültme Ameliyatı

Bademcik Küçültme Ameliyatı

Bağışıklık sisteminin bir parçası olan bademcikler eğer normalden çok büyükse, tekrarlayan bir enfeksiyon durumu mevcut değilse ve büyük oluşlarına bağlı olarak yutma güçlüğü, horlama, uyku apnesi gibi rahatsızlıklara yol açıyorsa bademcik küçültme operasyonu yapılabilir. Bu ameliyatta bademciğin bir bölümü yerinde bırakılır. Bırakılan kısım bir süre sonra tekrar normal bademcik boyutuna ulaşarak bağışıklık sistemiyle ilgili işlevini…

Bademcik Tümörü

Bademcik Tümörü

Bademcik tümörü ya da kanseri diğer kanser türleri kadar yaygın değildir. Büyük oranda yetişkinlerde görülür. Başlangıçta bademcik enfeksiyonuyla karıştırıldığı için erken tanı şansı genelde olmaz. Bademcik Tümörünün Nedenleri *Aşırı alkol ve sigara tüketimi *Genetik *Kötü ağız hijyeni *İç kulak hastalıkları Bunların yanı sıra bademcik tümörü vakalarının yaklaşık dörtte birinde neden bilinmemektedir. Bademcik Tümörünün Belirtileri *Boğazda…

Bademcik Taşı (Tonsillolit)

Bademcik Taşı (Tonsillolit)

Bademciklerin üstünde kripta adı verilen gözenekler bulunur. Bu gözeneklerin içinde ölü hücreler, mukus veya yemek artıkları birikerek bademcik taşına (magma) neden olabilirler. Renkleri beyaz ya da gri olabilir, boyutları değişkendir. Erişkinlerde rastlanma oranı daha yüksektir. Bademcik Bademcik Taşının Nedenleri * Boğaz enfeksiyonları * Diş enfeksiyonları * Burun salgısı * Besin artıkları * Kalsiyum ya da…

Hiloterapi Maskesi

Hiloterapi Maskesi

Rhinoplasti sonrası oluşan şişlik, morluk ve ağrı hastaların bu operasyondan çekinmelerine neden en büyük etkendir. Ameliyat sonrası gelişen bu durumu azaltmak için en çok kullanılan yöntem buz uygulamasıdır. Ancak buz uygulamasının bazı istenmeyen yönleri bulunmaktadır. Bunlar arasında; Dokuların aşırı soğuması sonucu kan dolaşımının ve lenf drenajının bozulması bunun sonucunda da iyileşmenin gecikmesi, Bazen kızarıklığa yol…