KBB Uzmanı Yrd. Doçent

Yrd. Doç. Dr. Devrim Bellek


  • Kişisel Bilgiler
  • Eğitim
  • Araştırmalar ve Yayınlar
  • Üyesi Olduğu Kuruluşlar

Doğum Tarihi       : 1978

Doğum Yeri          : Sungurlu-ÇORUM

Medeni Durumu    : Evli

Fakülte: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü (2002 Mezunu)
Uzmanlık: S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği (10.07.2003-27.08.2008)

Askerlik: Ankara Kara Harp Okulu Özel Reviri (01.12.2008-30.11.2009)
Çalıştığı Kurumlar: Artvin Devlet Hastanesi (Zorunlu Hizmet – 01.12.2009-01.09.2011)

Özel Çengelköy Safa Hastanesi (20.09.2011-01.04.2012)

Özel Medivia Hospital (01.04.2012-03.08.2017)

Uzmanlık Tezi Başlığı: Tükürük bezi kitlelerinde ince iğne aspirasyon sitolojisi ve bilgisayarlı tomografinin post-operatif histopatolojik değerlendirme sonuçları ile karşılaştırılması.

Akkaya O, Bellek D, Karabulut B, ÖzkanY. Yutkunma sırasında boyunda asimetri oluşturan Eagle Sendromu. 2005;20(3):185-187.

Acar GO, Tekin M, Bellek D, Ozdamar OI, Gucluer B. Clinical challenges and management of relapsing polychondritis Int. Adv. Otol. 2010; 6(2): 295-257

Türk Tabibleri Birliği

Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

İstanbul KBB&BBC Uzmanları Derneği

European Academy of Facial Plastic Surgery


Medient © 2017 | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi arayabilirsiniz